Clubreglement

Clubreglement

Clubreglement 2018

 

 

1.De aansluiting gebeurt door invulling en ondertekening van een aansluitingsformulier.

 

2.Het aansluitingsformulier moet elk jaar hernieuwd worden.

 

3.Het jaarlijks lidgeld bedraagt 20,00 euro. Deze som dekt het inschrijvingsgeld en verzekering bij Sporta. Wie zich kwetst op de trainingen moet zo snel mogelijk contact opnemen met Johnny om de verzekering te kunnen regelen.

 

4.Jaarlijks richt de club een regelmatigheidscriterium in .

 

5.Nieuwe leden betalen een éénmalige bijdrage van 25,00 euro voor administratieve kosten tot toetreding van het regelmatigheidscriterium.

 

6.Om in aanmerking te komen voor een prijs in het eindklassement moet men minstens 30 punten behalen, jeugd 21 punten. Er dient gelopen of gewandeld te worden in officiële clubkledij (singlet van 2016) en onder clubnaam ‘Joggers Beersel’ om punten te krijgen. Alle andere clubkledij komt niet in aanmerking om punten te verkrijgen.

 

7.Wandelaars dienen ook ten alle tijden het singlet van 2016 zichtbaar te dragen voor het bekomen

van punten, bij regen of winterse perioden zal hierbij een uitzondering kunnen toegestaan worden

en dit door het dragen van het Fluovest met naam Joggers Beersel. Deze beslissing kan enkel op

het moment zelf genomen worden door een aanwezige van het bestuur.

 

8.De wedstrijden in het criterium voldoen aan verschillende afstanden. Men is vrij de afstand te kiezen. Het criterium gaat van start vanaf de algemene vergadering tot en met 31oktober van het lopende jaar.

 

9.Bij deelname aan de eigen-georganiseerde activiteiten worden 5 punten toegekend, zoals wandeldag en pisteloop. Deze zullen in een speciaal criterium komen. Bij deelname aan de 15 activiteiten die op het gewone criterium staan bekomt men 3 punten. Voor alle overige vrij te kiezen wedstrijden wordt 1 punt toegekend, met een maximum van 30 punten. Wedstrijden vanaf 20km leveren 1 bonuspunt op.

 

10.Om punten te bekomen moet een jogging uitgelopen worden of moet men in de uitslag voorkomen, afwijkingen betreffende dit punt worden door het bestuur beslist. Per organisatie kan men maar één maal punten behalen.

 

11.De uitslagen van de vrij te kiezen wedstrijden moeten binnen de 14 dagen bezorgd worden aan de verantwoordelijke van het criterium Magda Avau [mailto:magda_avau@hotmail.com] .

Het deelnemend lid of de deelnemende leden worden aangeduid in de uitslag. Uitslagen via mail bezorgd, komen enkel in aanmerking indien de uitslag in bijlage wordt meegestuurd of de e-mail een duidelijke weblink naar de uitslag bevat en indien de plaats in de rangschikking van het deelnemend lid of de deelnemende leden is vermeld in de e-mail.

 

12. Wandelingen, georganiseerd door een erkende wandelfederatie (VWF, Aktiva, FFBMP, VVRS, VWO,…) gewandeld in officiële clubkledij (singlet of t-shirt van 2016) en onder clubnaam ‘Joggers Beersel’ komen eveneens in aanmerking voor het clubcriterium indien aangetoond kan worden dat er werd deelgenomen aan deze activiteit. Deelname aan dergelijke organisatie dient gemeld te worden binnen de 14 dagen na de activiteit.

 

13. Op dagen, dat er door de club een activiteit (algemene vergadering, Lentejogging, eetfestijn, pisteloop, wandeldag, …) wordt georganiseerd, kunnen er geen punten verdiend worden bij deelname aan een activiteit van een andere club.

 

14. Eveneens kunnen er geen punten verdiend worden bij deelname aan een activiteit van een andere club op de dag dat er een wedstrijd op ons criterium staat.

 

15. Wie helpt op de Lentejogging en één en/of twee dagen van het eetfestijn zal ook 5 punten bekomen volgens het aantal gewerkte dagen. Voor de jeugd (tot 12 jaar) vormt de Lentejogging hierop een uitzondering. Op die dagen kan men geen andere punten verdienen.

 

16.Aan de medewerkers van een andere organisatie, erkend door het clubbestuur, wordt tevens één punt toegekend . Het clubbestuur dient minstens 14 dagen voor de activiteit plaatsvindt, hieromtrent van op de hoogte gebracht te worden.

 

17.Voor de wandelaars wordt de minimum afstand en het vroegste startuur bepaald door het bestuur. Er wordt steeds in groep gewandeld. Wandelaars mogen maximaal 5 minuten per kilometer dat de wedstrijd lang is, vroeger vertrekken dan de lopers (bvb wedstrijd over 5km – ten vroegste 25 minuten voor de lopers vertrekken). Indien de organisator een eigen reglement heeft voor wandelaars dient dit reglement gevolgd te worden.

 

18.Kinderen minder dan twaalf (12) jaar lopen in hun leeftijdscategorie of kunnen eventueel deelnemen aan een afstand voor volwassenen. Het jaar waarin men 12 jaar wordt, is het laatste jaar dat kan deelgenomen worden aan het criterium voor de jeugd. Tot die leeftijd wordt, indien kinderen zowel jeugdwedstrijden als volwassenenwedstrijden gelopen hebben, het kind in het eindklassement opgenomen waarin men het meeste punten heeft bekomen (bij de jeugd of bij de volwassenen).

 

19.Alle leden met 30 en meer punten (jeugd 21 of meer) van het gewone criterium bekomen een identieke prijs. Bij het aanwezigheid op het “speciale criterium” ontvangt men 5 punten. Later wordt meer informatie gegeven over de “prijs” hiervoor.

 

20.Jaarlijks wordt een gezellig samen-zijn georganiseerd waarop tevens de prijsuitreiking van het criterium zal plaatsvinden. De aanwezigheid op het gezellig samen-zijn is vereist om zijn prijs te bekomen.

 

21. Veiligheid op training: Op elke club- en individuele training dienen de verkeersreglementen (wegcode artikel42) gevolgd te worden, waar een voetpad is, wordt er op het voetpad gelopen. Indien er geen voetpad is mag er op het fietspad gelopen worden, maar moet er voorrang gegeven worden aan fietsers en bromfietsers. Bij afwezigheid van een voet- en fietspad mag er achter elkaar links op de rijbaan gelopen worden. In het donker wordt er altijd in een fluovestje gelopen met de vermelding van onze club: “Joggers Beersel”

 

22. Veiligheid op wedstrijden: Op wedstrijden dient, naast de geldende verkeersreglementen, ook de raadgevingen van de organisatie opgevolgd te worden. Ook op wedstrijden is de veiligheid de grootste prioriteit, veiligheid gaat voor op de sportieve prestatie.

 

23. Fair Play op training: Trainingen zijn geen wedstrijden, op clubtraining wordt er rekening gehouden met de capaciteiten van elk aanwezig lid, er wordt steeds in groep vertrokken en er wordt niemand alleen achtergelaten. Op de pistetrainingen houden zowel de snellere als tragere lopers met elkaar rekening. Opwarmen en uitlopen gebeurt rond de piste of op de buitenbanen, tijdens de intervallen houdt de snelle groep rekening met de tragere en omgekeerd.

 

24. Fair Play op wedstrijden: Op wedstrijden wordt jong en oud aangemoedigd, zowel clubleden als niet clubleden, ook ten opzichte van niet leden, andere clubs en de organisatie wordt er een sportieve houding aangenomen. Wees fier op je club, zijn organisaties en zijn leden en draag een positieve boodschap over aan de buitenwereld.

 

25. Vrijwilligers: Joggers Beersel heeft een vrijwilligersovereenkomst opgesteld voor de vrijwilligers die meehelpen aan de activiteiten georganiseerd door de club of meehelpen aan de algemene werking van de club. Deze overeenkomst wordt bij elke activiteit geafficheerd en is gepubliceerd op de website www.joggers-beersel.be bij ‘Onze club – allerlei’. Iedereen kan op eenvoudig verzoek een afschrift krijgen van deze overeenkomst.

 

26.Ieder geschil of betwisting aangaande het club- en criteriumreglement wordt door het dagelijks bestuur afgehandeld in een geest van openheid, sportiviteit en in het belang van de club.

 

 

 

Samenstelling van het bestuur

------------------------------

Voorzitter

Debremaeker Johnny

Biezeweide 98

1500 Halle

Tel : 0497/35.98.63

Ondervoorzitter

Roosens Bram

Winderickxplein 9

1652 Alsemberg

Tel : 0495/34.66.05

Secretaris

Avau Magda

Alverdries 48

1653 Dworp

Tel : 0497/40.01.87

Penningmeester

De Becq Jos

Steenvoorde 9

1640 Sint-Genesius-Rode

Tel : 0479/76.24.47

 

 

 

 

Secretariaat

 

Joggers Beersel

Alverdries 48

1653 DWORP

 

Tel : 0497 / 40.01.87

 

E-mail:

Joggers-beersel@telenet.be

 

 

JOGGINGCLUB

 

JOGGERS BEERSEL

Voorzitter

 

Debremaeker Johnny

Biezeweide 98

1500 Halle

 

Tel : 0497 / 35.98.63

 

E-mail: Johnny.debremaeker@telenet.be

 

 

 

Copyright. All Rights Reserved - Website created by Debremaeker Johnny